Elektrische epilatie

 

Methodes van elektrische epilatie zijn:  


Thermolyse (of diathermie) : d.m.v. hoogfrequente wisselstroom

Naaldmethode d.m.v. hoogfrequente energie is ook in ons land nog steeds de meest toegepaste methode van elektrische epilatie. Dit principe berust op het toevoeren van hoogfrequente wisselstroom aan een vochtig medium (in dit geval organisch weefsel), waardoor de structuur van het follikelweefsel verandert en er geen nieuwe haar kan groeien. Een juiste techniek is van groot belang voor het succesvol behandelen. De naald moet precies op de goede plaats in de huid aangebracht worden, op sommige plaatsen kan men de flash techniek toepassen, d.w.z. stroom heel hoog, aantal seconden minder. De cliënt moet deze korte heftige pijn wel kunnen verdragen.

 

Ervaring

Het aantal haren dat per behandeling wordt verwijderd, hangt af van de vaardigheid van de behandelaar. Elke paar jaar volg ik verplichte bijscholingsdagen en mijn behandelingen worden daarom ook door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed.


Elektrolyse-thermolyse : d.m.v. galvanische- en hoogfrequente wisselstroom


Deze methode, de BLEND Methode, genoemd en tegenwoordig het meest gebruikt, berust op het gebruik van beide stroomsoorten. Door nu een combinatie aan te gaan met thermolyse, neemt de behandeltijd per haar echt evenredig af. De loogvorming wordt versneld door de warmte die ontstaat t.g.v. de hoogfrequente energie. De pijngevoeligheid is relatief minder, omdat door de hoogfrequente energie optredende warmte, de zenuwbundels die rond de follikel liggen, enigszins worden verdoofd. Hierdoor wordt de invloed van de elektrolyse, op zich pijnlijker, minder gevoeld.