Vergoedingen

 

Voor een aantal behandelingen kunt u een vergoeding aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt af van hoe u verzekerd bent. Kijk uw polis na of bel even met uw ziektekostenverzekeraar. U dient behandeld te worden bij een erkende specialist met de benodigde diploma’s of certificaten.
Ik ben erkend voor de volgende behandelingen:

  • Elektrisch ontharen in het gezicht
  • Acne behandelingen
  • Lymfe drainage